เปิดให้ลงทะเบียนชำระเงินค่าลงทะเบียนคู่มือออนไลน์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลดประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560


เข้าใช้งานระบบรับสมัคร  เว็บไซต์โรงเรียน


หน้าแรก  ·  เพจโรงเรียน  ·  เว็บไซต์โรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา